www.pet-lahve.com
Aby dobré zůstalo dobrým

PET je zkratka názvu polyethylentereftalát, označujícího termoplast ze skupiny polyesterů. Používá se jednak k výrobě nemačkavých vláken (na textiliích bývá často nesprávně označován zkratkou PES (polyester), jednak tenkostěnných fólií, ale hlavně a především k výrobě lahví pro skladování a prodej nápojů a potravin.

Označení výrobků z PET pro separaci a recyklaci

pet_logo

PET se mimo jiné vyznačuje snadnou recyklovatelností a v zemích, kde je zaveden na PET nápojové lahve zálohový systém (např. SRN) lze separované PET lahve zcela recyklovat do nových bez ztráty kvality. PET se recykluje také v České republice (v Bohumíně) v jednom z největších recyklačních závodů v Evropské unii.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...